_

در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوق؛
مدیر کمیته امداد شهرستان شاهرود اعلام کرد:
رئیس آموزش و پرورش شاهرود:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شاهرود:
رئیس سازمان عشایری کشور اعلام کرد:
رییس اداره تعاون روستایی شهرستان شاهرود خبر داد:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدیر کل راه و ترابری استان سمنان: