خوشبختی می تواند با زندگی کردن در لحظه پیدا شود

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
تصویر: 

پایگاه خبری نسل شاهوار شهرستان شاهرود به نقل از وبلاگ "هنر فقط رنگ نیست" نوشت:

انسانها بیشتر زمان بیداری خود را به چیزی غیر از آن کاری که در حال انجام آن هستند فکر میکنند.
مثلا به گذشته، یا آینده و اینکه بعداً قرار است چه کار کنند.
 خودشان اینجا هستند و ذهنشان هزار و یکجای دیگر.
 خوشبختی می تواند با زندگی کردن در لحظه پیدا شود. به دلیل این پرسه زنی ذهن، انسانها به شدت احساس نارضایتی میکنند.
ذهن انسان سرگردان است و یک ذهن سرگردان نمیتواند راضی باشد. پرسه زنی ذهن در طی فعالیت های روزانه موجب می شود که زندگی ما بسیار ناخوشایند باشد.
افراد زمانی احساس رضایت می کنند که ذهن و جسمشان در راستای یک فعالیت هم سو باشند نه اینکه جسم مشغول انجام یک کار باشد و ذهن به چیز دیگری مشغول باشد، که حاصلی جز خستگی و پریشانی ندارد...
ذهن و جسمتان را همسو کنید. اگر از کارتان اصلا لذت نمیبرید ترکش کنید